Sau 13 năm xét xử vụ án Trần Văn Giao: Nạn nhân đòi đất vẫn...vô phương

Khu dân cư Hiệp Binh Chánh hiện dày đặc nhà dân, không còn nhận ra khu đất ngày xưa thuôc dự án của Trần Văn Giao.
Khu dân cư Hiệp Binh Chánh hiện dày đặc nhà dân, không còn nhận ra khu đất ngày xưa thuôc dự án của Trần Văn Giao.