Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sáp nhập, tinh gọn bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là cần thiết

Theo dự thảo nghị định, sẽ hợp nhất sở tài chính và sở kế hoạch – đầu tư thành sở kế hoạch – tài chính. Trong ảnh: doanh nghiệp làm thủ tục tại Sở Kế hoạch – đầu tư TP.HCM  (Ảnh minh họa, theo Vfpress)
Theo dự thảo nghị định, sẽ hợp nhất sở tài chính và sở kế hoạch – đầu tư thành sở kế hoạch – tài chính. Trong ảnh: doanh nghiệp làm thủ tục tại Sở Kế hoạch – đầu tư TP.HCM (Ảnh minh họa, theo Vfpress)