Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sao lại phải cải cách chữ viết chỉ để... người nước ngoài dễ học?

GS. Ngô Như Bình cho rằng cải cách tiếng Việt là một việc cần làm. Ảnh: Vietnam Plus
GS. Ngô Như Bình cho rằng cải cách tiếng Việt là một việc cần làm. Ảnh: Vietnam Plus