Sao lại phải cải cách chữ viết chỉ để... người nước ngoài dễ học?

GS. Ngô Như Bình cho rằng cải cách tiếng Việt là một việc cần làm. Ảnh: Vietnam Plus
GS. Ngô Như Bình cho rằng cải cách tiếng Việt là một việc cần làm. Ảnh: Vietnam Plus