LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ HÀ NỘI NHAN NHẢN VI PHẠM:

Sao không cán bộ nào bị xử lý?

Vỉa hè đường Tạ Quang Bửu bị lấn chiếm, người dân chỉ còn nước “xuống đường”. Ảnh: CTV
Vỉa hè đường Tạ Quang Bửu bị lấn chiếm, người dân chỉ còn nước “xuống đường”. Ảnh: CTV
Vỉa hè đường Tạ Quang Bửu bị lấn chiếm, người dân chỉ còn nước “xuống đường”. Ảnh: CTV