Sao bồi thường được cho nỗi đau của Hà Vi và gia đình?

Nữ sinh bị cắt bỏ một chân vì hoại tử.
Nữ sinh bị cắt bỏ một chân vì hoại tử.
Nữ sinh bị cắt bỏ một chân vì hoại tử.
Lên top