Sáng tạo video clip để giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh

Học sinh trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) hào hứng tham gia chương trình "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp...". Ảnh: La Giang
Học sinh trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) hào hứng tham gia chương trình "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp...". Ảnh: La Giang
Học sinh trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) hào hứng tham gia chương trình "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp...". Ảnh: La Giang
Lên top