Sáng tạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn huyện qua… “đám mây”

Tiết dạy tại điểm cầu Trường tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 phục vụ sinh hoạt chuyên môn khối tiểu học toàn huyện Cẩm Xuyên bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: PDN
Tiết dạy tại điểm cầu Trường tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 phục vụ sinh hoạt chuyên môn khối tiểu học toàn huyện Cẩm Xuyên bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: PDN
Tiết dạy tại điểm cầu Trường tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 phục vụ sinh hoạt chuyên môn khối tiểu học toàn huyện Cẩm Xuyên bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: PDN
Lên top