“Sản xuất gỗ dăm lậu tràn lan, ai chịu trách nhiệm?”: Sở KH&ĐT Thanh Hóa báo cáo nhiều sai phạm

Báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh về tình trạng sản xuất gỗ dăm lậu trên địa bàn Thanh Hóa.
Báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh về tình trạng sản xuất gỗ dăm lậu trên địa bàn Thanh Hóa.
Báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh về tình trạng sản xuất gỗ dăm lậu trên địa bàn Thanh Hóa.
Lên top