Sân tập golf, bãi gửi xe “mọc” trên đất quy hoạch cây xanh

Bãi gửi xe mọc trên đất quy hoạch cây xanh đã nhiều năm. Ảnh: NGUYÊN VƯƠNG
Bãi gửi xe mọc trên đất quy hoạch cây xanh đã nhiều năm. Ảnh: NGUYÊN VƯƠNG
Bãi gửi xe mọc trên đất quy hoạch cây xanh đã nhiều năm. Ảnh: NGUYÊN VƯƠNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM