QUẬN ĐỐNG ĐA:

Sân chơi tập thể biến thành bãi trông xe

Hiện nay sân chơi C4 - Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa) của khu dân cư đang bị biến thành bãi trông xe. Ảnh: PV
Hiện nay sân chơi C4 - Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa) của khu dân cư đang bị biến thành bãi trông xe. Ảnh: PV