Sai lầm của cha mẹ có thể khiến con không thể nhập học lớp 1 trường công

Tại các thành phố lớn, việc có sổ hộ khẩu KT3 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc có được học trường công lập hay không. Ảnh: Anh Nhàn
Tại các thành phố lớn, việc có sổ hộ khẩu KT3 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc có được học trường công lập hay không. Ảnh: Anh Nhàn
Tại các thành phố lớn, việc có sổ hộ khẩu KT3 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc có được học trường công lập hay không. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top