Rút tiền bảo hiểm xã hội một lần phải yêu cầu có giấy nghỉ việc?

Rút tiền bảo hiểm xã hội một lần phải yêu cầu có giấy nghỉ việc? Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Rút tiền bảo hiểm xã hội một lần phải yêu cầu có giấy nghỉ việc? Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Rút tiền bảo hiểm xã hội một lần phải yêu cầu có giấy nghỉ việc? Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top