Rừng phòng hộ ở Quảng Trị bị "xẻ thịt": Xem xét trách nhiệm chủ rừng

Cây rừng bị cưa đổ, chỉ còn trơ lại phần gốc ở rừng phòng hộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây rừng bị cưa đổ, chỉ còn trơ lại phần gốc ở rừng phòng hộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây rừng bị cưa đổ, chỉ còn trơ lại phần gốc ở rừng phòng hộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top