Ròng rã xin đổi tên cho... chính mình

Thư từ chối tuyển dụng được gửi tới chị Nguyễn Thị Kiều Oanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thư từ chối tuyển dụng được gửi tới chị Nguyễn Thị Kiều Oanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thư từ chối tuyển dụng được gửi tới chị Nguyễn Thị Kiều Oanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top