Rối ren trong bố trí mặt bằng kinh doanh ở chợ Đầm (mới) Nha Trang

Công ty TNHH MTV Chợ Đầm đã tự ý bố trí 119 điểm kinh doanh (trong đó có 76 ki-ốt, 43 lô sạp) vào chợ Đầm mới không đúng phương án đã được phê duyệt. Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty TNHH MTV Chợ Đầm đã tự ý bố trí 119 điểm kinh doanh (trong đó có 76 ki-ốt, 43 lô sạp) vào chợ Đầm mới không đúng phương án đã được phê duyệt. Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty TNHH MTV Chợ Đầm đã tự ý bố trí 119 điểm kinh doanh (trong đó có 76 ki-ốt, 43 lô sạp) vào chợ Đầm mới không đúng phương án đã được phê duyệt. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top