Rời Móng Cái đi trong nội tỉnh trở về vẫn có thể bị cách ly 14 ngày

Sông Ka Long, TP.Móng Cái vào mùa cao điểm thường tấp nập thuyền, đò vận chuyển hàng xuất nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sông Ka Long, TP.Móng Cái vào mùa cao điểm thường tấp nập thuyền, đò vận chuyển hàng xuất nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sông Ka Long, TP.Móng Cái vào mùa cao điểm thường tấp nập thuyền, đò vận chuyển hàng xuất nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top