"Rêu phong" dự án 1.000 tỉ cụm Nhà công tử Bạc Liêu

Nhà công tử Bạc Liêu phía trước đầy cỏ mọc sau một năm thực hiện dự án 1.000 tỉ (ảnh Nhật Hồ)
Nhà công tử Bạc Liêu phía trước đầy cỏ mọc sau một năm thực hiện dự án 1.000 tỉ (ảnh Nhật Hồ)
Nhà công tử Bạc Liêu phía trước đầy cỏ mọc sau một năm thực hiện dự án 1.000 tỉ (ảnh Nhật Hồ)
Lên top