Rau ngàn thơm

Đồng bào vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam hái rau rừng để gửi hỗ trợ người dân vùng dịch COVID-19 ở miền xuôi. Ảnh: Đ.L
Đồng bào vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam hái rau rừng để gửi hỗ trợ người dân vùng dịch COVID-19 ở miền xuôi. Ảnh: Đ.L
Đồng bào vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam hái rau rừng để gửi hỗ trợ người dân vùng dịch COVID-19 ở miền xuôi. Ảnh: Đ.L
Lên top