Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rau cỏ thị thành

Trụ đứng trồng rau thủy canh (ảnh: drhouse.com.vn).
Trụ đứng trồng rau thủy canh (ảnh: drhouse.com.vn).