Răn đe học sinh bằng đòn roi: Cách giáo dục cũ cần loại bỏ

Theo nhiều người cách giáo dục trẻ bằng đòn roi cần được loại bỏ triệt để. Ảnh cắt từ clip.
Theo nhiều người cách giáo dục trẻ bằng đòn roi cần được loại bỏ triệt để. Ảnh cắt từ clip.
Theo nhiều người cách giáo dục trẻ bằng đòn roi cần được loại bỏ triệt để. Ảnh cắt từ clip.
Lên top