Rạch Cái Chôm ô nhiễm đen kịt: Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo xử lý

Lên top