Rác thải sinh hoạt lại ngập thành phố biển Hạ Long

Rác ngập tại chân cầu Bãi Cháy trưa 5.8.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rác ngập tại chân cầu Bãi Cháy trưa 5.8.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rác ngập tại chân cầu Bãi Cháy trưa 5.8.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top