Rác thải ngập ngụa, ngổn ngang sau trận mưa lớn kéo dài ở Hà Nội

Rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy)
Rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy)
Rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM