Rác thải ngập ngụa, ngổn ngang sau trận mưa lớn kéo dài ở Hà Nội

Rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy)
Rác ngổn ngang, ngập ngụa khắp dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy)