Rác thải bủa vây Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Phế thải xây dựng, rác thải chất đống, tràn ra lòng đường R1 (đại lộ Vòng Cung) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.  Ảnh: Minh Quân
Phế thải xây dựng, rác thải chất đống, tràn ra lòng đường R1 (đại lộ Vòng Cung) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Minh Quân
Phế thải xây dựng, rác thải chất đống, tràn ra lòng đường R1 (đại lộ Vòng Cung) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Minh Quân
Lên top