Rác thải bủa vây điểm du lịch Núi Thủng Cao Bằng

Điểm du lịch Núi Thủng ở Cao Bằng bị bủa vây bởi rác thải. Ảnh VT
Điểm du lịch Núi Thủng ở Cao Bằng bị bủa vây bởi rác thải. Ảnh VT
Điểm du lịch Núi Thủng ở Cao Bằng bị bủa vây bởi rác thải. Ảnh VT
Lên top