Rác ngổn ngang suốt mấy ngày Tết ở Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị

Túi nylon và đủ các loại rác án ngữ suốt 3 ngày Tết trước Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Túi nylon và đủ các loại rác án ngữ suốt 3 ngày Tết trước Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Túi nylon và đủ các loại rác án ngữ suốt 3 ngày Tết trước Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top