Ra quân dẹp nạn họp chợ tự phát ở thị xã Kỳ Anh

Công an phương Hưng Trí đi chấn chỉnh, xử lý họp chợ tự phát ở chợ xép thuộc tổ dân phố Châu Phố. Ảnh: TT.
Công an phương Hưng Trí đi chấn chỉnh, xử lý họp chợ tự phát ở chợ xép thuộc tổ dân phố Châu Phố. Ảnh: TT.
Công an phương Hưng Trí đi chấn chỉnh, xử lý họp chợ tự phát ở chợ xép thuộc tổ dân phố Châu Phố. Ảnh: TT.
Lên top