Ra nước ngoài định cư có thể được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần?

Người lao động giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa BHXH VN cung cấp.
Người lao động giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa BHXH VN cung cấp.
Người lao động giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa BHXH VN cung cấp.
Lên top