Ra đường không lý do chính đáng, 2 thanh niên bị phạt dắt xe máy về nhà

Sau khi nhận hình thức xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng, 2 thanh niên dắt bộ xe về nhà cách đó 3 km. Ảnh: Phương Linh
Sau khi nhận hình thức xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng, 2 thanh niên dắt bộ xe về nhà cách đó 3 km. Ảnh: Phương Linh
Sau khi nhận hình thức xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng, 2 thanh niên dắt bộ xe về nhà cách đó 3 km. Ảnh: Phương Linh
Lên top