KỲ 4: DẤU HIỆU LỢI ÍCH NHÓM TRONG VIỆC BIẾN NHÀ CỦA NHÀ NƯỚC Ở 35 ĐIỆN BIÊN PHỦ (HÀ NỘI) THÀNH CỦA TƯ

Quyết định thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ bao giờ thành hiện thực?

Nhà 35 Điện Biên Phủ là tài sản của Nhà nước. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Nhà 35 Điện Biên Phủ là tài sản của Nhà nước. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Nhà 35 Điện Biên Phủ là tài sản của Nhà nước. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top