Quyền lực các "chuyên gia" nước ngoài ở Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Vai trò của những chuyên gia nước ngoài trong Công ty Hoàng Gia Yên Bái luôn gây nhiều khó hiểu. Ảnh: AT.
Vai trò của những chuyên gia nước ngoài trong Công ty Hoàng Gia Yên Bái luôn gây nhiều khó hiểu. Ảnh: AT.
Vai trò của những chuyên gia nước ngoài trong Công ty Hoàng Gia Yên Bái luôn gây nhiều khó hiểu. Ảnh: AT.
Lên top