Quy hoạch khu vực ga Hà Nội: Khó giải quyết vấn đề “thích nghi cư trú”

Ga Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Ga Hà Nội. Ảnh Trần Vương