Quy định mới về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên bao giờ áp dụng?

Việc tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng đối với giáo viên. Ảnh minh họa
Việc tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng đối với giáo viên. Ảnh minh họa
Việc tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng đối với giáo viên. Ảnh minh họa
Lên top