Quy định hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân là không phù hợp

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)