Quy định cách tính tuổi học sinh vào lớp 1 mới nhất phụ huynh cần lưu ý

Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 06 tuổi và được tính theo năm. Ảnh: Bích Hà
Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 06 tuổi và được tính theo năm. Ảnh: Bích Hà
Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 06 tuổi và được tính theo năm. Ảnh: Bích Hà
Lên top