Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quy chuẩn “vênh” quy định, doanh nghiệp vận tải thủ đô than khó

Nhiều xe tải nhỏ tại Hà Nội đã lách luật để biến thành xe thư báo. Ảnh: T.V.
Nhiều xe tải nhỏ tại Hà Nội đã lách luật để biến thành xe thư báo. Ảnh: T.V.