Quy chuẩn “vênh” quy định, doanh nghiệp vận tải thủ đô than khó

Nhiều xe tải nhỏ tại Hà Nội đã lách luật để biến thành xe thư báo. Ảnh: T.V.
Nhiều xe tải nhỏ tại Hà Nội đã lách luật để biến thành xe thư báo. Ảnh: T.V.