Quy chế thi khoa học kỹ thuật học sinh: Khả năng ứng dụng bị bỏ qua

Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Lên top