Qui định về thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất

Người dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú  từ 30 ngày trở lên phải đăng ký tạm trú. Ảnh minh hoạ: Tú Quỳnh.
Người dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên phải đăng ký tạm trú. Ảnh minh hoạ: Tú Quỳnh.
Người dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên phải đăng ký tạm trú. Ảnh minh hoạ: Tú Quỳnh.
Lên top