Quen mà lạ các loại bánh gắn với một thời mở đất

Đổ bánh khọt do nghệ nhân Út Hiền thực hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Đổ bánh khọt do nghệ nhân Út Hiền thực hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Đổ bánh khọt do nghệ nhân Út Hiền thực hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top