Quấy rối tình dục nơi làm việc: Đụng chạm và những câu nói sống sượng

Những biểu hiện quấy rối tình dục nơi làm việc. (Ảnh minh họa). Ảnh: A.C
Những biểu hiện quấy rối tình dục nơi làm việc. (Ảnh minh họa). Ảnh: A.C
Những biểu hiện quấy rối tình dục nơi làm việc. (Ảnh minh họa). Ảnh: A.C
Lên top