Quảng Trị: Hơn 5,1 tỉ đồng phụ cấp giáo viên hợp đồng bị kết luận chi sai

Huyện Đakrông, nơi Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận thanh tra. Ảnh: LT.
Huyện Đakrông, nơi Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận thanh tra. Ảnh: LT.
Huyện Đakrông, nơi Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận thanh tra. Ảnh: LT.
Lên top