Quảng Trị: Đề xuất đổi chủ đầu tư xây trường học vì dự án tài trợ có ý kiến

Hồ sơ của Công ty TNHH MTV xây dựng TMTH Mạnh Dũng lại có tên của Công ty CP Tài Đức. Ảnh: Hưng Thơ.
Hồ sơ của Công ty TNHH MTV xây dựng TMTH Mạnh Dũng lại có tên của Công ty CP Tài Đức. Ảnh: Hưng Thơ.
Hồ sơ của Công ty TNHH MTV xây dựng TMTH Mạnh Dũng lại có tên của Công ty CP Tài Đức. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top