Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?

Bà Nhung bức xúc vì diện tích đất công ngày trước bà cùng 2 người khác khai hoang được hợp thức thành đất "khai hoang" của gia đình ông Hồ Quốc Hương rồi được cấp sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nhung bức xúc vì diện tích đất công ngày trước bà cùng 2 người khác khai hoang được hợp thức thành đất "khai hoang" của gia đình ông Hồ Quốc Hương rồi được cấp sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nhung bức xúc vì diện tích đất công ngày trước bà cùng 2 người khác khai hoang được hợp thức thành đất "khai hoang" của gia đình ông Hồ Quốc Hương rồi được cấp sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top