Quảng Trị: Chồng là sếp phụ trách nơi vợ làm phó trưởng phòng kế toán

Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top