Quảng Trị: Buộc nhà máy sản xuất bột cá gây ô nhiễm dừng sản xuất

Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top