Quảng Trị: Bếp nhà này tắt vì nước lũ, nhà kia nổi lửa để đùm bọc nhau

Người dân ở đội 2, đội 3 thôn Hà Xá bị nước lũ bao vây được lực lượng cứu hộ đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở đội 2, đội 3 thôn Hà Xá bị nước lũ bao vây được lực lượng cứu hộ đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở đội 2, đội 3 thôn Hà Xá bị nước lũ bao vây được lực lượng cứu hộ đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top