Quảng Trị: Bàn giao sổ đỏ, trả lại hàng trăm triệu tiền cấp đất ở nông thôn

Người dân ở xã Vĩnh Tân cũ phải nộp khoản tiền "cấp đất ở nông thôn" không đúng quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở xã Vĩnh Tân cũ phải nộp khoản tiền "cấp đất ở nông thôn" không đúng quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở xã Vĩnh Tân cũ phải nộp khoản tiền "cấp đất ở nông thôn" không đúng quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top