Quảng Ngãi: Rà soát, loại bỏ những cụm công nghiệp không còn phù hợp

Người dân phản ánh tình trạng các nhà máy ở Cụm công nghiệp Đồng Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Người dân phản ánh tình trạng các nhà máy ở Cụm công nghiệp Đồng Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Người dân phản ánh tình trạng các nhà máy ở Cụm công nghiệp Đồng Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Lên top