Quảng Ngãi: Lấn chiếm rừng phòng hộ đào ao nuôi thủy sản

Rừng phòng hộ ven biển Bàu Cá Cái. Ảnh: Nguyên Ngọc
Rừng phòng hộ ven biển Bàu Cá Cái. Ảnh: Nguyên Ngọc
Rừng phòng hộ ven biển Bàu Cá Cái. Ảnh: Nguyên Ngọc
Lên top