Quảng Ngãi: Dân sát nhà máy Hòa Phát - Dung Quất khổ vì mùi hôi, khét

Người dân sát nhà máy Hòa Phát- Dung Quất cầu cứu cơ quan chức năng mong được di dời đến khu tái định cư do không chịu nổi mùi hôi, khét phát ra từ nhà máy này. Ảnh: Thanh Chung
Người dân sát nhà máy Hòa Phát- Dung Quất cầu cứu cơ quan chức năng mong được di dời đến khu tái định cư do không chịu nổi mùi hôi, khét phát ra từ nhà máy này. Ảnh: Thanh Chung
Người dân sát nhà máy Hòa Phát- Dung Quất cầu cứu cơ quan chức năng mong được di dời đến khu tái định cư do không chịu nổi mùi hôi, khét phát ra từ nhà máy này. Ảnh: Thanh Chung
Lên top